polski english

Faktury

Jeżeli po kontakcie z Koordynatorem Lokalnym Programu Stałego,
w ramach którego działasz, oraz ze Skarbnikiem Oddziału okaże się,
że możesz uzyskać zwrot kosztów poniesionych
np. na zakup materiałów na akcję,
podstawą do otrzymania zwrotu będzie

POPRAWNIE WYSTAWIONA FAKTURA!

 

Dane do faktury:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A
02-007 Warszawa
NIP: 521-15-79-152

 

Dane na fakturze muszą być IDENTYCZNE z powyższymi,
jakiekolwiek odstępstwo (np. niepełna nazwa Stowarzyszenia
albo podanie adresu łódzkiego zamiast warszawskiego)
uniemożliwi rozliczenie tej faktury ze środków IFMSA-Poland!

Faktura NIE MOŻE być przez Ciebie podpisana w rubryce:

"Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury vat"

 

UWAGA!

W pojedycznych przypadkach faktury będą musiały zostać wystawione bezpośrednio na dane naszej Uczelni
Dlatego ważne jest, byś skontaktował/-a się
ze
Skarbnikiem Oddziału jeszcze PRZED wystawieniem faktury!

 

Zanim przekażesz fakturę Skarbnikowi Oddziału,
musisz ją na odwrocie
OPISAĆ!

Przykładowy opis:

data

Faktura za zakup (co zostało kupione?)

na potrzeby akcji (nazwa akcji/projektu)
organizowanej w ramach Programu Stałego ds. ...  (PEŁNE NAZWY PROGRAMÓW - W OPISIE FAKTURY WSZYSTKIE SKRÓTY MUSZĄ BYĆ ROZWINIĘTE)
w dniu (termin przeprowadzenia akcji).
Proszę o zwrot poniesionych kosztów.

data, podpis osoby dokonującej zakupu, dane do zwrotu kosztów

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2017 IFMSA-Poland Oddział Łódź
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl