polski english

Kwalifikacja

UWAGA!

Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i SCORE.

Pamiętajcie o tym w momencie składania dokumentów.

Przed złożeniem aplikacji na Wymianę Naukową SCORE należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem SCORE.

 

1. Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland.

Więcej info: Dołącz do nas

Na wymianę naukową SCORE mogą jechać studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych, po każdym roku studiów.

2. Wybór max. 3 krajów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://ifmsa.org w poniższych zakładkach:
Baza projektów i Exchange Conditions

O przydzieleniu kraju decyduje polski NORE na podstawie punktacji.

Każdy kraj organizujący Wymianę Naukową SCORE określa wymagania wobec studentów przyjeżdżających. Wymagania mogą dotyczyć szczepień, zaświadczeń lekarskich nt. stanu zdrowia, ubezpieczenia, certyfikatu językowego lub zaświadczeń z uczelni, itp. Zadaniem studenta jest PRZED wyborem krajów i złożeniem aplikacji, upewnić się, że spełnia wszystkie Exchange Conditions (EC), czyli warunki wymiany danego kraju.

 

Uwaga! Kraje/NMO trzeba wpisywać w kolejności preferencji! Upewnijcie się czy odpowiadają Wam warunki wymiany i czy je spełniacie. Należy wymienić tylko te kraje, do których chcecie, a przede wszystkim jesteście w stanie pojechać (biorąc pod uwagę kwestie finansowe, kulturowe itp.) Jeśli interesuje Was tylko jeden konkretny kraj to możecie wpisać tylko to jedno państwo :)

3. Złożenie wymaganych dokumentów

  • Kwestionariusz kwalifikacyjny
  • Certyfikat językowy SCORE (we wszystkich krajach obowiązuje język angielski) UWAGA!! Ocena niższa niż 4 dyskwalifikuje z wyjazdu.
  • Dowód wpłaty za składkę członkowską 2017/2018
  • Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu kwalifikacyjnym (ewentualne ksero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach naukowych itp.) 

Wszystkie te dokumenty znajdują się w zakładce Do pobrania. Składać je należy w terminie do 13 listopada 2017 do LORE, w trakcie dyżurów opublikowanych na liście mailingowej.

DEADLINE składania dokumentów: 13 listopada 2017!!!

4. Komisja Kwalifikacyjna

Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland.

UWAGA!!! Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji! Liczony jest TYLKO czynny udział.

5. Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:

  • weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej
  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

 

27.11.201x - ogłoszenie listy ogólnopolskiej wczesnej SCORE

27.12.201x -  ogłoszenie listy ogólnopolskiej późnej SCORE

 

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji student wybiera 3 projekty z kraju, do którego został zakwalifikowany i wpisuje je w kolejności od najbardziej pożądanego. O przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego.

Pamiętajcie, aby przy wyborze kraju, zwrócić uwagę, czy w bazie tego kraju są aktualne i dostępne projekty odpowiadające Waszym zainteresowaniom oraz czy spełniacie Exchange Conditions (EC) tego kraju!

Jeśli już zakwalifikujecie się do danego kraju, a okaże się że nie ma w jego bazie projektów, na które chcecie/możecie pojechać jest to równoznaczne z rezygnacją, a więc tracicie punkty bez możliwości wyjazdu do innego kraju zarówno w ramach SCORE jak i SCOPE w roku akademickim, w którym rezygnujecie, a ponadto - zależnie od czasu rezygnacji - możliwe, że nawet i w roku następnym.

NIE WYBIERAJCIE KRAJU TYLKO NA PODSTAWIE NAZWY! TO MUSI BYĆ PRZEMYŚLANA DECYZJA!

Listę dostępnych krajów/NMO wraz z ilością miejsc do danego kraju znajdziecie na liście mailingowej.

 

KWALIFIKACJA ŁĄCZONA:

Istnieje możliwość wspólnego wyjazdu maksymalnie 3 osób.

Warunki które trzeba spełnić, aby móc aplikować o wyjazd w ramach Kwalifikacji Łączonej są opisane w punkcie 3.9 Regulaminu SCORE.

Pamiętajcie - podczas kwalifikacji np. 3 osób bierzemy pod uwagę punktację osoby z najmniejszą ilością punktów!

Podstawą ubiegania się o wspólny wyjazd jest poprawne wypełnienie pola "Aplikacja łączona" oraz identyczna kolejność wybranych krajów/NMO w Kwestionariuszu kwalifikacyjnym! Po zakwalifikowaniu się do jednego z wybranych krajów, wszystkie osoby jadące w ramach kwalifikacji łączonej są zobowiązane wpisać w uwagach, zarówno do NORE-in jak i NORE-out, w swoim AF (Application Form) w bazie ifmsa.net, adnotację z imieniem i nazwiskiem osoby, z którą chcą jechać oraz informację, że proszą o przydzielenie do tego samego miasta.

NORE IFMSA-Poland nie odpowiada za przydzielanie projektów osobom zakwalifikowanym!

 

 

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji student wybiera 3 projekty z kraju, do którego został zakwalifikowany i wpisuje je w kolejności od najbardziej pożądanego. O przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego.

Pamiętajcie, aby przy wyborze kraju, zwrócić uwagę, czy w bazie tego kraju są aktualne i dostępne projekty odpowiadające Waszym zainteresowaniom oraz czy spełniacie Exchange Conditions (EC) tego kraju!

Jeśli już zakwalifikujecie się do danego kraju, a okaże się że nie ma w jego bazie projektów, na które chcecie/możecie pojechać jest to równoznaczne z rezygnacją, a więc tracicie punkty bez możliwości wyjazdu do innego kraju zarówno w ramach SCORE jak i SCOPE w roku akademickim, w którym rezygnujecie, a ponadto - zależnie od czasu rezygnacji - możliwe, że nawet i w roku następnym.

NIE WYBIERAJCIE KRAJU TYLKO NA PODSTAWIE NAZWY! TO MUSI BYĆ PRZEMYŚLANA DECYZJA!

Listę dostępnych krajów/NMO wraz z ilością miejsc do danego kraju znajdziecie na liście mailingowej.

EGZAMIN JĘZYKOWY W CNJO

Warunkiem wyjazdu na Wymianę Naukową jest posiadanie ważnego certyfikatu SCORE, poświadczającym o znajomości języka obcego. Jeśli nie posiadacie certyfikatu międzynarodowego, ani nie zdaliście egzaminu z angielskiego po drugim roku na ocenę 4 lub więcej, możecie przystąpić do egzaminu w CNJO.

Odbędzie się  9 listopada 2017 w Centrum Nauczania Języków Obcych (pl. Hallera).  Warunkiem przystąpienia do niego jest wysłanie zgłoszenia na lore@lodz.ifmsa.pl, zawierającego:

1. imię, nazwisko, rok studiów, numer albumu, wydział, numer albumu, język który chcecie zdawać (angielski)

2. potwierdzenie zapłaty za egzamin (25zł - kwota przekazywana CNJO, które jest organizatorem egzaminu). Wpłat należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4 
nr konta 46 10501461 1000 0005 0378 4118, 
z dopiskiem CNJO - imię i nazwisko - egzamin z języka obcego IFMSA
 

Zgłoszenia należy dostarczyć w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 8 listopada 2017, godz. 23:59!!!!

Brak któregoś z powyższych elementów lub przekroczenie terminu dyskwalifikuje zgłoszenie!

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Łódź
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl