polski english

O programie

Informacje ogólne na temat SCORE:
 
Program międzynarodowej wymiany naukowej SCORE umożliwia studentom medycyny pracę przy projekcie naukowym na zagranicznej uczelni. Głównym założeniem programu jest pogłębianie wiedzy teoretycznej podczas nabywania umiejętności prowadzenia badań naukowych. Praca badawcza odbywa się pod okiem tutora, który sprawuje opiekę nad studentem. Daje to szansę poznania oraz skorzystania z doświadczeń, rozwiązań i technologii stosowanych przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie. Umożliwia także indywidualne podejście do każdego z uczestników wymiany i poszerzanie jego zainteresowań.
 
Projekty naukowe obejmują zakres praktycznie wszystkich dziedzin medycyny, podzielone są przy tym na trzy główne grupy: projekty z zakresu basic science, a także projekty kliniczne z pracą laboratoryjną lub bez pracy laboratoryjnej.
 
Standardowo wymiana trwa 4 tygodnie i najczęściej odbywa się podczas miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień).
Na zakończenie projektu student może być proszony o przygotowanie plakatu, artykułu bądź innej formy prezentacji wyników swojej pracy.
W czasie wolnym uczestnicy wymiany SCORE mają także niepowtarzalną okazję poznania nowych ludzi i kultur, biorąc udział w licznych atrakcjach i wycieczkach organizowanych przez studentów goszczących.
 
Kto może wyjechać w ramach SCORE?
 
Studenci ze WSZYSTKICH KIERUNKÓW Uczelni Medycznych! Studenci po KAŻDYM roku studiów!
 
Na wymianę SCORE może wyjechać każdy członek IFMSA-Poland, zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy związanej z prowadzeniem badań naukowych w klinikach na całym świecie. Na wymianę naukową mogą wyjechać studenci ze wszystkich kierunków naszego Uniwersytetu Medycznego. W przypadku studentów spoza kierunku lekarskiego, wybrany projekt musi uwzględnić możliwość odbycia wymiany naukowej przez studenta z innego kierunku niż lekarski.
 
I NAJWAŻNIEJSZE: Szansę na wyjazd mają także studenci I ROKU!!! Osoby spoza kierunku lekarskiego, zanim złożą aplikację do danego kraju proszone są o kontakt z osobą koordynującą wymianę naukową w danym oddziale, w celu potwierdzenia, że jest możliwy wyjazd i udział w danym projekcie osoby z kierunku innego niż lekarski.
 
 
    
English Division Students!
Research Exchange is also available for you! Please contact Local Officer on Research Exchange to get more information - Kontakt
    

DRUŻYNA SCORE

Każdy z 6 Programów Stałych IFMSA ma trzy stopnie swojej struktury, tak samo jest też w SCORE. Na szczeblu międzynarodowym wymianę naukową nadzoruje SCORE Director.

Za organizację wymiany naukowej w każdym kraju odpowiedzialny jest: Koordynator Narodowy ds. Wymiany Naukowej (National Officer on Research Exchange), w skrócie NORE. Zajmuje się on zbieraniem i aktualizowaniem bazy projektów naukowych w całym kraju, przeprowadza kwalifikację studentów wyjeżdżających (outgoings) oraz rozdziela projekty poszczególnym studentom przyjeżdżającym (incomings).

Aktualnie polskim NORE kadencji 2017 jest Katarzyna Leszczyńska z Oddziału Poznań.

Na szczeblu lokalnym wymianę koordynuje: LORE, czyli Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (Local Officer on Research Exchange) oraz jego prawa ręka, czyli Asystent (LORE Asst.) To właśnie tym osobom przypada przyjemność organizowania projektów naukowych bezpośrednio w zakładach i klinikach. Odpowiadają one za przeprowadzenie kwalifikacji, promocję SCORE w oddziale, a także za opiekę nad przyjeżdżającymi studentami.

 _______________________________________________________________________

Może chcesz dołączyć do Drużyny SCORE? Chcesz pomóc w opiece nad studentami z zagranicy? Chcesz dowiedzieć się jak wygląda praca związana z wymianą naukową na naszej uczelni? Chcesz podszkolić swój język angielski? Znasz Katedry lub Zakłady na naszej Uczelni, które byłyby chętne przyjąć studentów z zagranicy w ramach wymiany naukowej SCORE? Daj nam znać! Pracy w SCORE jest sporo, dlatego ciągle szukamy osób, które mają ochotę dołączyć do SCORE-teamu i pomóc nam w rozwijaniu programu. Jeżeli jesteś zainteresowany, nie wahaj się odezwać!  Działanie w ramach Programu Stałego ds. Wymiany Naukowe to oczywiście cenne punkty, ale to przede wszystkim okazja do zawarcia znajomości ze studentami z uczelni medycznych z całego świata!

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Łódź
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl