Zarząd Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDŹ 2019/20

 
Prezydent Oddziału –  Adrianna Tupaj
prezydent@lodz.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Andrzej Weber
vpe@lodz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Martyna Wróbel
vpm@lodz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Anna Lubnauer
sekretarz@lodz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Julia Bednarek
skarbnik@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Piotr Pawłowski
lpo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Michał Łepik
lome@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDA (LORA) - Adrianna Rasmus
lora@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Laura Stachura
lorp@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych LEO-out - Paulina Wasiewicz
leo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych LEO-in - Natalia Cybulska
leo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Łukasz Pięta
lore@lodz.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Weronika Pokora, Robert Niewiarowski, Paweł Pazdrak
kro@lodz.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.