Zarząd Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDŹ 2020/21

 
Prezydent Oddziału –  Agnieszka Najdek
prezydent@lodz.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Weronika Gromek
vpe@lodz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Martyna Wróbel
vpm@lodz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Joanna Forycka
sekretarz@lodz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Julia Bednarek
skarbnik@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Weronika Grabar
lpo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Adrian Balcerzak
lome@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDA (LORA) - Ewelina Surówka
lora@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Mateusz Matczak
lorp@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych LEO-out - Szymon Janczura
leo-out@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych LEO-in - Natalia Cybulska
leo-in@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Błażej Gajęcki
lore@lodz.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Agnieszka Kowalczyk, Aleksandra Bilińska
kro@lodz.ifmsa.pl
 
Delegat Oddziału - Agnieszka Najdek
delegat@lodz.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.