27.05

Poniedziałek

08:20

Dzieci wśród praw

Weronika Witana

Zajęcia z edukacji rówieśniczej, mające na celu przybliżenie tematu praw dzieci, Konwencji Praw Dziecka, tolerancji oraz niepełnosprawności. Zajęcia odbwają się na 2 godzinach lekcyjnych (8.20 - 10.00), dla 2 klas. Materiały transportowane na akcje- ulotki, Konwencja Praw Dziecka, materiały promocyjne oraz przedmioty użyte do zabawy "Dotknijmy różnorodności" - worek, maskotki, przybory szkolne, przedmioty codziennego użytku.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (SP 198) Łódź ul. P. Czajkowskiego 14