Jak dołączyć? / How do I join?

Jak do nas dołączyć?

Jesteś studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, chcesz aktywnie działać, rozwijać swoje umiejętności i poznawać studentów medycyny z całego świata?

Zastanawiasz się jak do nas dołączyć? Nic prostszego! Wystarczy:

1. Zarejestrować się na naszej stronie!
(Zarejestruj się, a następnie zaloguj. Po zalogowaniu się, kliknij w link weryfikacyjny do maila. Następnie sprawdź maila weryfikacyjnego i gotowe!)

 

2. Dołączyć do Grupy Oddziału Łódź IFMSA-Poland na Facebook'u i zacząć uczestniczyć w akcjach! https://www.facebook.com/groups/291337984717098/?source_id=1482671642017510

Na Grupie Oddziału znajdziecie informacje o tym co się akutualnie dzieje w Oddziale 

 

3. Dołączyć do gmailowej listy dyskusyjnej Oddziału Łódź (https://groups.google.com/forum/?hl=pl#!forum/ifmsa-poland-lodz)

Na liście mailngowej znajdziesz m.in.: informacje na temat ogólnopolskich oraz międyznarodowych wyjazdach, warszatach, konferencjach i konkursach!

 

4. Opłacić składkę członkowską - 60 zł

Składkę należy wpłacić na numer konta: 57 1050 1953 1000 0023 6789 8737

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A
02-007 Warszawa

W tytule przelewu wpisz: Składka członkowska, imię i nazwisko, rok akademicki 

English version

How do I join IFMSA Poland Local Committee Łódź?

Are you a student of the Medical University of Lodz? Would you like to act willingly, and vigorously? Would you like to develop your skills and meet medical students from all around the world?

 

Do you wonder how to join us? It’s easier than it seems! Just follow the instruction below:

1. Register on our website!
(Once you register, log in to your IFMSA account. After login, click on the verification link for your email. Check your e-mail inbox and you are set to go!)

 

2. Join a Facebook group for members of IFMSA Poland branch Łódź and start your journey with IFMSA! Informations of upcoming events and activities are being updated on a regular basis. https://www.facebook.com/groups/291337984717098/?source_id=1482671642017510 

 

3. Join Gmail mailing list of IFMSA in Łódź. There, you will find information about international and national trips, workshops, conferences and contents! (https://groups.google.com/forum/?hl=pl#!forum/ifmsa-poland-lodz)

 

4. Pay the membership fee - PLN 60 
Follow the instructions below: 

STEP 1 – Log in to our website: https://lodz.ifmsa.pl/

STEP 2  Click on "Składki" (eng. fees).

STEP 3 Here you can see the status of your annual fees, “Opłacona” means paid. If you haven’t paid the fee yet, click on “Opłać”. On website you can settle only the payment for the current fee. If you have unpaid fees for the past years and you want to regulate them in order to use earned at that time points for exchanges, please contact the Local Committee Treasurer of the IFMSA Poland Łódź (skarbnik@lodz.ifmsa.pl)

STEP 4 You can pay the current 60 PLN fee in two ways:
a) Instant bank transfer via the Dotpay platform (you can choose the English version of redirected website after clicking on “Opłać”)

Składka opłacona” means “paid fee”

b) Bank transfer via the website of your bank – payment should be made on the following bank account: 

 

Account number: 57 1050 1953 1000 0023 6789 8737

Transfer title: MEMBERSHIP FEE, FIRST NAME, SURNAME, ACADEMIC YEAR (f. e. 2022/2023)

Recipient: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Congratulations, you’ve already paid the fee and become a full-fledged member of the IFMSA Poland branch Łódź! Please remember to check the fee status on our website, instant bank transfer should immediately change the status to “Paid”. Traditional bank transfers would take up to 7 days to change the fee status.

In case of any questions or trouble, please contact our local Treasurer (skarbnik@lodz.ifmsa.pl).

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.