SCOPH - Zdrowie Publiczne / Public Health

SCOPH – Program Stały ds. Zdrowia Publicznego

Program Stały ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) łączy studentów medycyny z całego świata w celu nauki, budowania umiejętności, współpracy, odkrywania i wymiany pomysłów w odniesieniu do kwestii związanych ze zdrowiem publicznym, włączając w to problemy zdrowia globalnego, polityki zdrowotnej, promocji zdrowia i aktywności edukacyjnej. Kierującą nami jest wizja, w której członkowie IFMSA-Poland zdobywają optymalne umiejętności i wiedzę osiągając pełnię swojego potencjału, aby przyczynić się do tworzenia zdrowszego społeczeństwa w zakresie ich możliwości jako studenci oraz przyszli lekarze. Realizujemy to poprzez ogólnopolską wymianę wiedzy, tworzenie projektów edukacyjnych i profilaktycznych, działalność opiniotwórczą i rzeczniczą, współpracę międzynarodową, organizację kampanii w mediach społecznościowych, prowadzeniu warsztatów umiejętności i ustawiczne kształcenie.

ENGLISH

SCOPH – The Standing Committee on Public Health

The Standing Committee on Public Health (SCOPH) brings together Medical Students from around the world in order to learn, acquire skills, collaborate, explore and exchange ideas  concerning public health, including problems with global health, health policy, health promotion but also educational activism. What leads us is a vision in which members of IFMSA-Poland gain optimal abilities and knowledge, achieving their full potential to contribute to a healthier society within their capabilities as students and future physicians. We fulfill it through nationwide knowledge exchange, the creation of educational and preventive projects, opinion-forming and advocacy activities as well as international cooperation together with social media campaigns and statutory education. 

 
Znalezione obrazy dla zapytania scoph zdrowie publiczne

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.