Sprawy sekretarskie / Secretary matters

Z jakimi sprawami zgłosić się do Sekretarza Oddziału?

1. Gdy masz problemy z kontem - nie możesz się zarejestrować/zalogować

2. Gdy potrzebujesz zaświadczenie o członkostwie/aktywności do stypendium/dyplomu/wniosku/itp.

3. Gdy przeniosłaś/eś się do naszego Oddziału z innego miasta lub przenosisz się do innego Oddziału

4. Gdy jesteś Koordynatorem Lokalnym Projektu i chcesz wysłać gdzieś pismo np. w sprawach promocyjnych

 

We wszystkich wymienionych sprawach, proszę pisać na mail sekretarz@lodz.ifmsa.pl

ENGLISH VERSION

What matters do I notify the Local Committee Secretary?

1. Whenever issues occur with your IFMSA account - you aren’t able to register or log in.

2. When you need a certificate of membership/activity for a scholarship, diploma, application etc.

3. When you move to our Local Comittee in Łódź or you are leaving for another Local Committee in a different city.

4. When you are a Local Officer and want to send a letter somewhere, for instance in promotional matters.

 

 

In all the cases mentioned above, contact branch Secretary by writing an email sekretarz@lodz.ifmsa.pl

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.