SCOPE&SCORE - Praktyki Kliniczne i Wymiany Naukowe / Professional Exchanges & Research Exchanges

SCOPE – Program Stały ds. Praktyk Klinicznych

SCORE – Program Stały ds. Wymiany Naukowej

W ramach Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) i Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE), zbiorczo nazywanych przez nas “Exchanges”, nasz kraj co roku opuszcza prawie 500 osób - studentów medycyny i nie tylko, a w ich miejsce przyjeżdża tyle samo studentów zagranicznych, którzy wybrali Polskę jako kraj, w którym chcą spędzić miesiąc, praktykować medycynę, uczestniczyć w projektach naukowych i poznawać naszą kulturę.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do zakładki “Praktyki i Wymiany Międzynarodowe”.

ENGLISH

SCOPE – The Standing Committee on Professional Exchanges

SCORE – The Standing Committee on Research Exchanges 

Within the framework of The Standing Programme on Professional Exchanges (SCOPE) and Research Exchanges (SCORE) which we collectively call “Exchanges”, around 500 people - medical and non-medical students leave our country every year and are replaced by the same number of foreign students who have chosen Poland as the country where they want to spend a month in, practice medicine, participate in scientific projects and explore our culture. Do you want to find out more? Take a look at the “Internships and International Exchanges” tab.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.