Zarząd Oddziału / Local Committee Management

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDŹ 2023/24 / LOCAL COMMITTE MANAGEMENT ŁÓDŹ IN ACADEMIC YEAR 2023/2024

 
Prezydent Oddziału / Local Committee President  Mikołaj Leki
prezydent@lodz.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu / Local Committee Vice President for External Affairs  Aleksandra Prusak
vpe@lodz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich / Local Committee Vice President for Members  Aleksandra Bugajska 
vpm@lodz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału / Local Committee Secretary – Jakub Motor
sekretarz@lodz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału / Local Committee Treasurer – Zofia Lewandowska
skarbnik@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego / Local Public Health Officer (LPO) – Nadia Plichta
lpo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej / Local Officer for Medical Education (LOME)  Julia Obszyńska
lome@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS / Local Officer for Reproductive Health including HIV and AIDS (LORA)  Aleksandra Nasiłowska
lora@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju / Local Officer for Human Rights & Peace (LORP)  Krzysztof Biernacki
lorp@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych / Local Exchange Officer LEO-out  Alicja Witkowska
leo-out@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych / Local Exchange Officer LEO-in  Jakub Bogusławski
leo-in@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej / Local Officer for Research Exchange (LORE)  Wojciech Jankowski
lore@lodz.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału / Local Committee Supervising Council (KRO) 
kro@lodz.ifmsa.pl
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Head of Supervising Council - Maria Sicińska
 
Członkini Komisji Rewizyjnej / Member of Supervising Council - Julia Jakubowicz
 
Członkini Komisji Rewizynej / Member of Supervising Council - Julia Jaromirska
 
Delegat Oddziału / Local Committee Delegate  Mikołaj Leki
delegat@lodz.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.