Zarząd Oddziału / Local Committee Management

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDŹ 2022/23 / LOCAL COMMITTE MANAGEMENT ŁÓDŹ IN ACADEMIC YEAR 2022/2023

 
Prezydent Oddziału / Local Committee President  Izabela Maksimovič
prezydent@lodz.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu / Local Committee Vice President for External Affairs  Aleksandra Prusak
vpe@lodz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich / Local Committee Vice President for Members  Maria Sicińska
vpm@lodz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału / Local Committee Secretary – Mikołaj Leki
sekretarz@lodz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału / Local Committee Treasurer – Julia Jaromirska
skarbnik@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego / Local Public Health Officer (LPO) – Patrycja Jelonek
lpo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej / Local Officer for Medical Education (LOME)  Klaudia Maciejewska
lome@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS / Local Officer for Reproductive Health including HIV and AIDS (LORA)  Alton Mathew
lora@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju / Local Officer for Human Rights & Peace (LORP)  Patryk Cegiełka
lorp@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych / Local Exchange Officer LEO-out  Olga Racińska
leo-out@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych / Local Exchange Officer LEO-in  Olga Kowalczyk
leo-in@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej / Local Officer for Research Exchange (LORE)  Alicja Witkowska
lore@lodz.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału / Local Committee Supervising Council (KRO)  Monika Sabatowska, Krzysztof Koptas
kro@lodz.ifmsa.pl
 
Delegat Oddziału / Local Committee Delegate  Agnieszka Najdek
delegat@lodz.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.