01.07

Poniedziałek

00:00

Opieka nad Incomings - lipiec 2019

Adrianna Tupaj

Opieka nad 15 studentami przyjeżdżającymi do Łodzi w ramach programów SCOPE i SCORE

Łódź