02.10

Środa

16:00

Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Anna Moniuszko

Udzielanie korepetycji dzieciom z ubogich lub zastępczych rodzin, wyrównywanie ich szans edukacyjnych , rozwijanie zainteresowań , nadrabianie ewentualnych zaległości, ćwiczenie umiejętności nabytych w szkole, wspieranie , dzielenie się wiedzą i uśmiechem.

Biuro Caritasu, ul. Piotrkowska 85, Łódź