06.11

Środa

15:00

Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Anna Moniuszko

Udzielanie korepetycji dzieciom z ubogich lub zastępczych rodzin, wyrównywanie ich szans edukacyjnych , rozwijanie zainteresowań , nadrabianie ewentualnych zaległości, ćwiczenie umiejętności nabytych w szkole, wspieranie , dzielenie się wiedzą i uśmiechem.

CKD - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne