Przed nami rok akademicki 2020/2021

Już za kilka tygodni rozpocznie się nowy rok akademicki 2020/2021. Będzie to rok trudny, pełen wyzwań i funkcjonowania w niezwykłych okolicznościach. Z tymi trudnościami będzie musiał się zmierzyć nowy Zarząd Oddziału Łódź.

28 lipca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału, po raz pierwszy przeprowadzone w sposób zdalny. Podczas eWZCO jako członkowie Oddziału Łódź wybraliśmy nowy Zarząd Oddziału na kadencję 2020/2021:

 • Prezydentka Oddziału - Agnieszka Najdek

 • Sekretarz Oddziału - Joanna Forycka

 • Wiceprezydentka Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Martyna Wróbel

 • Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych dla studentów przyjeżdżających (LEO-in) - Natalia Cybulska

 • Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Ewelina Surówka

 • Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Adrian Balcerzak

 • Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Mateusz Matczak

 • Komisja Rewizyjna Oddziału - Agnieszka Kowalczyk

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym! Na kilku stanowiskach mamy wakaty - po rozpoczęciu roku akademickiego odbędą się wybory uzupełniające:

 • Skarbnik Oddziału

 • Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC)

 • Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych dla studentów wyjeżdżających (LEO-out)

 • Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE)

 • Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO)

 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału (2 osoby)

 • Delegat Oddziału

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.