Zarząd Oddziału Łódź 2019/20

Drodzy Członkowie Oddziału!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału, które odbyło się w poniedziałek, 3.06.2019 został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Oddziału na rok 2019/20 w składzie:

1. Prezydent Oddziału: Aleksandra Kubas
2. Wiceprezydent ds. Zasobów ludzkich (VPM): Małgorzata Wilczek
3. Wiceprezydent ds.Marketingu (VPE): Andrzej Weber
4. Skarbnik Oddziału: Zuzanna Żychowicz
5.Sekretarz Oddziału: Anna Lubnauer
6. Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO): Adrianna Tupaj
7. Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE): Martyna Wolańska
8. Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO): Piotr Pawłowski
9. Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME): Michał Łepik
10. Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP): Laura Stachura
11. Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA): Adrianna Rasmus

 

Komisji Rewizyjna Oddziału:
Robert Niewiarowski
Weronika Pokora

Delegat Oddziału: Adrianna Tupaj

 

Zgodnie z podjętą uchwałą, nowy Zarząd zacznie swoją kadencję w dniu 1.10.2019r.

 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!!!

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.