Akcje

21.04

Środa

10:00
Zaburzenia odżywania - Peer Education

Za pomocą aplikacji Teams przeprowadziliśmy prelekcję związane z tematem zaburzeń odżywiania w licuem nr XXI w Łodzi. Przedstawiliśmy uczniom najczęściej występujące zaburzenia odżywiania, na czym polegają, powiedzieliśmy jak reagować, jeśli podejrzewają problem u kogoś ze znajomych oraz jak wygląda leczenie. Lekcje przeprowadzono w klasach 1d, 1b, 2c.  Akcja mała, spełnia kryteria: e, i 

20.04

Wtorek

10:00
Zaburzenia odżywiania - Peer Education

Za pomocą aplikacji Teams przeprowadziliśmy prelekcję związane z tematem zaburzeń odżywiania w licuem nr XXI w Łodzi. Przedstawiliśmy uczniom najczęściej występujące zaburzenia odżywiania, na czym polegają, powiedzieliśmy jak reagować, jeśli podejrzewają problem u kogoś ze znajomych oraz jak wygląda leczenie. Lekcje przeprowadzono w klasach 1c, 2b, 2g, 1a, 2d. Akcja mała, spełnia kryteria: e, i 

19.04

Poniedziałek

12:00
Zaburzenia Odżywiania - Peer Education

Za pomocą aplikacji Teams przeprowadziliśmy prelekcję związane z tematem zaburzeń odżywiania w licuem nr XXI w Łodzi. Przedstawiliśmy uczniom najczęściej występujące zaburzenia odżywiania, na czym polegają, powiedzieliśmy jak reagować, jeśli podejrzewają problem u kogoś ze znajomych oraz jak wygląda leczenie. Lekcje przeprowadzono w klasach 2f, 2e, 2a Akcja mała, spełnia kryteria: e, i 

16.04

Piątek

15:00
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, biologia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

15.04

Czwartek

15:00
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, biologia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

14.04

Środa

14:00
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, biologia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

13.04

Wtorek

16:00
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, biologia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

10.04

Sobota

10:00
IV Konferencja Przypadki Medyczne

Cel - Podniesienie kompetencji studentów kierunków medycznych, zainteresowanie naukami o zdrowiu ludzi niezwiązanych z uniwersytetem, stworzenie okazji do samokształcenia w sytuacji kiedy działalność stacjonarna jest niemożliwa.  

09.04

Piątek

16:00
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, biologia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

09.04

Piątek

08:30
Wampiriada

Poprzez program Teams została przeprowadzona przeze mnie prelekcja dla uczniów jednej z klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Pogadanka miała na celu uświadomienie czym jest krew, przybliżenie historii krwiodawstwa w Polsce czy też przedstawienie warunków niezbędnych do bycia dawca krwi. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną, zwrócono też uwagę na oddawanie osocza przez ozdrowieńców po zakażeniu COVID-19. Na końcu prelekcji został przeprowadzony quiz i wyznaczony zwycięzca.

08.04

Czwartek

15:30
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, biologia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

07.04

Środa

16:00
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, bioligia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

07.04

Środa

15:30
Zdrowie pod Kontrolą online

Akcja profilaktyczna online mająca na celu szerzenie postaw prozdrowotnych wśród łodzian.  Akcja polegała na 10-dniowym wyzwaniu, podczas którego można było wygrać nagrody. Akcja średnia spełnia kryteria: a, c, e, f, i. Patroni: Pani Prezydent Hanna Zdanowska.

06.04

Wtorek

15:00
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Członkowie IFMSA-Poland udzielają korepetycji dzieciom będących pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Domu Dziecka nr 1 i 5 w Łodzi. Pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, bioligia, chemia, angielski, język polski i niemiecki. Dzięki ich pomocy uczniowie szkół podstawowych i licealnych mają szanse nadrobić zaległości w nauce. Akcja cykliczna, mała: g, i

05.04

Poniedziałek

20:30
Marzycielska Poczta - edycja wielkanocna. Podsumowanie.

Celem akcji jest wykonanie kartek dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach oraz dla osób mieszkających w domach pomocy społecznej.  Uczestnicy  tworzą  kartki  w  dowolnym  formacie  oraz  w  dowolnej  technice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dzieci wykonują kartki, które wrzucają do skrzynek znajdujących się w bezpiecznym wyznaczonym miejscu w przedszkou. Podczas akcji kartki zostały rozdzielone do placówek do których miały trafić oraz do nich rozwiezione. Akcja średnia, spełnia kryteria: a, d, e, i.

04.04

Niedziela

20:30
Marzycielska Poczta - edycja wielkanocna. Podsumowanie.

Celem akcji jest wykonanie kartek dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach oraz dla osób mieszkających w domach pomocy społecznej.  Uczestnicy  tworzą  kartki  w  dowolnym  formacie  oraz  w  dowolnej  technice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dzieci wykonują kartki, które wrzucają do skrzynek znajdujących się w bezpiecznym wyznaczonym miejscu w przedszkou. Podczas akcji kartki zostały rozdzielone do placówek do których miały trafić oraz do nich rozwiezione. Akcja średnia, spełnia kryteria: a, d, e, i.

03.04

Sobota

20:30
Marzycielska Poczta - edycja wielkanocna

Celem akcji jest wykonanie kartek dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach oraz dla osób mieszkających w domach pomocy społecznej.  Uczestnicy  tworzą  kartki  w  dowolnym  formacie  oraz  w  dowolnej  technice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dzieci wykonują kartki, które wrzucają do skrzynek znajdujących się w bezpiecznym wyznaczonym miejscu w przedszkou. Kartki następnie będą przewiezione do łódzkich szpitali i dpsów. Akcja średnia, spełnia kryteria: a, d, e, i.  SP 38, PM 76, PM 215

03.04

Sobota

20:30
Marzycielska Poczta - edycja wielkanocna. Podsumowanie.

Celem akcji jest wykonanie kartek dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach oraz dla osób mieszkających w domach pomocy społecznej.  Uczestnicy  tworzą  kartki  w  dowolnym  formacie  oraz  w  dowolnej  technice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dzieci wykonują kartki, które wrzucają do skrzynek znajdujących się w bezpiecznym wyznaczonym miejscu w przedszkou. Podczas akcji kartki zostały rozdzielone do placówek do których miały trafić oraz do nich rozwiezione. Akcja średnia, spełnia kryteria: a, d, e, i.

02.04

Piątek

20:30
Marzycielska Poczta - edycja wielkanocna

Celem akcji jest wykonanie kartek dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach oraz dla osób mieszkających w domach pomocy społecznej.  Uczestnicy  tworzą  kartki  w  dowolnym  formacie  oraz  w  dowolnej  technice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dzieci wykonują kartki, które wrzucają do skrzynek znajdujących się w bezpiecznym wyznaczonym miejscu w przedszkou. Kartki następnie będą przewiezione do łódzkich szpitali i dpsów. Akcja średnia, spełnia kryteria: a, d, e, i.  PM 207, PM 121, PM 154

02.04

Piątek

20:30
Marzycielska Poczta - edycja wielkanocna

Celem akcji jest wykonanie kartek dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach oraz dla osób mieszkających w domach pomocy społecznej.  Uczestnicy  tworzą  kartki  w  dowolnym  formacie  oraz  w  dowolnej  technice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dzieci wykonują kartki, które wrzucają do skrzynek znajdujących się w bezpiecznym wyznaczonym miejscu w przedszkou. Kartki następnie będą przewiezione do łódzkich szpitali i dpsów. Akcja średnia, spełnia kryteria: a, d, e, i.  SP 6, PM 81, PM 159