Akcje

Brak daty rozpoczęcia
-
Zaburzenia Odżywiania PEER

Akcja przeprowadzona w ramach PEER EDUCATION. Gimnazjaliści bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji. Podczas zajęć uzyskali wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia a także zaburzeń odżywiania takich jak: anoreksja, bulimia czy zespół kompulsywnego objadania się. Zostali także poinformowani w jaki sposób mogą uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia owych zaburzeń.

Brak daty rozpoczęcia
-
Zaburzenia Odżywiania - akcja w Przedszkolu

Zajęcia w przedszkolu - 6 akcja cykliczna. Zajęcia prowadzone na temat zdrowego odżywiania. Nauczanie poprzez zabawę- zgadywanki, piosenki, układanki i kolorowanki. Dzieciaki bardzo aktywne, chętne do nauki.

Brak daty rozpoczęcia
-
Peer Męskie Sprawy

Jednodniowy peer w Gim nr 6 trwający 4 godziny lekcyjne Prowadziłem sam oraz Katarzyna Mlostoń

Brak daty rozpoczęcia
-
Nocny Autobus

Kolejna akcja Nocnego Autobusu organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Razem z pracownikami MOPS i osobami bezdomnymi mieszkającymi w schronisku jeździliśmy specjalnym autobusem i rozdawaliśmy osobom bezdomnym i ubogim środki czystości, skarpety i rajstopy. Bardzo pouczająca akcja i ważne spotkania.

Brak daty rozpoczęcia
-
Co dwie głowy to nie jedna-korepetycje

Udzielanie darmowych korepetycji dzieciom z ubogich lub zastępczych rodzin. poszerzanie ich wiedzy, ćwiczenie umiejętności nabytych w szkole, przygotowywanie do sprawdzianów i egzaminów. Motywowanie do nauki, wspieranie, chwalenie za starania, podkreślanie tego co robią dobrze, budowanie pewności siebie, rozbudzanie ambicji, wywoływanie uśmiechów.

Brak daty rozpoczęcia
-
Miś pod Szpitalną Choinkę

Vermis/Carpet Mushrooms/Hodhill- koncert charytatywny!

Brak daty rozpoczęcia
-
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Udzielanie korepetycji dzieciom z ubogich lub zastępczych rodzin , wyrównywanie ich szans edukacyjnych , rozwijanie zainteresowań , nadrabianie ewentualnych zaległości , ćwiczenie umiejętności nabytych w szkole, wspieranie , dzielenie się wiedzą i uśmiechem :)

Brak daty rozpoczęcia
-
Prowadzenie fanpage projektu

Akcja mająca na celu prowadzenie fanpage projektu "Miś pod Szpitalną Choinkę" prowadzona w listopadzie i grudniu 2017 roku. Akcja mała (f, h, j -> Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2). Akcja trwała dwa miesiące (listopad, grudzień 2017r.) Akcja przeprowadzona po raz pierwszy. Link do fp: https://www.facebook.com/mispodszpitalnachoinkeifmsalodz/

Brak daty rozpoczęcia
-
FASon PEER

2 cykliczna mała akcja Peer education przeprowadzona w w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej w Łodzi (ul. Różyckiego 5 Łódź). Odbyła się 1 lekcja: 14.02: 10:15-11:00 (45min). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzięki przystępnej prezentacji multimedialnej poznali tematykę FASu, mieli możliwość wyjaśnienia wątpliwości poprzez zadawanie pytań edukatorom. Korzystaliśmy także z ulotek i ankiet. W akcji uczestniczyła 1 osoba: KLP.

Brak daty rozpoczęcia
-
Warsztaty neurologiczne dla studentów zagranicznych

Akcja mająca na celu naukę teoretyczno-praktyczną badania neurologicznego przeprowadzona dnia 17.12.2018 w CDUM. Akcja mała: f (osoby z różnych krajów), i, k Akcja trwała 2 godziny Akcja cykliczna – trzecia Fotorelacja obecna na dysku na zdjęcia dla klp

Brak daty rozpoczęcia
-
Brak daty rozpoczęcia
-
Kostek z klasą

Zajęcia dla dzieci w przedszkolu pt "Kostek z klasą"

Brak daty rozpoczęcia
-
Peer PWG

3 godziny lekcyjne

Brak daty rozpoczęcia
-
Kostek z klasą - Zdrowi w Łodzi 1

Kostek z klasą podczas akcji plenerowej: Zdrowi w Łodzi, wraz z 4 innymi projektami. Znaleźliśmy się w mediach np. Gazeta Wyborcza, Radio Łódź, Radio Żak, Radio Parada. Zainteresowanie ogromne, Kamila rozliczy akcję w podsumowaniu, zrobiłem fotorelację, zamieszczam link pod spodem. http://speedy.sh/wFFmm/zdrowi-w-lodzi-1d.rar

Brak daty rozpoczęcia
-
Co dwie głowy to nie jedna - korepetycje

Korepetycje odbywane w ramach programu "Co dwie głowy to nie jedna" w biurze wolontariatu Caritas na ul. Piotrkowskiej 85 lub w innej lokalizacji pasującej korepetytorowi i jego podopiecznemu. Zajęcia prowadzone są z różnych przedmiotów w zależności od potrzeb uczniów. Korepetytorzy pomagają uczniom w nadrabianiu zaległości, pomaganiu w bieżącej nauce lub dodatkowym poszerzaniu wiedzy swoich wychowanków. Podana data jest datą ostatnich korepetycji odbywanych w danym tygodniu. 16 akcja w roku 2014. Liczba godzin zajęć w tym tygodniu: Agnieszka Plesińska - 1, Piotr Frydrysiak - 2, Magdalena Krzysztofik - 1, Dominika Rosół - 1

Brak daty rozpoczęcia
-
Zaburzenia Odżywiania - akcja w Przedszkolu

Zajęcia w przedszkolu -7 akcja cykliczna. Zajęcia prowadzone na temat zdrowego odżywiania. Nauczanie poprzez zabawę- zgadywanki, piosenki, układanki i kolorowanki. Dzieciaki bardzo aktywne, chętne do nauki.

Brak daty rozpoczęcia
-
Peer Męskie Sprawy

Całodzienny, dwugodzinny peer w składzie: Michał Bartoszewicz (2h) Katarzyna Mlostoń (2h)

Brak daty rozpoczęcia
-
Marzycielska Poczta

26 stycznia odbyła się druga akcja Walentynkowa. Wszystkie Walentynki wykonaliśmy dla Patrycji Ostaszewskiej:) Łącznie Patrycja dostanie od nas ponad 10 Walentynek! Wierzymy, że dzięki nam Dzień Zakochanych Patrycja będzie miała udany :)

Brak daty rozpoczęcia
-
Co dwie głowy to nie jedna-korepetycje

Udzielanie darmowych korepetycji dzieciom z ubogich lub zastępczych rodzin. poszerzanie ich wiedzy, ćwiczenie umiejętności nabytych w szkole, przygotowywanie do sprawdzianów i egzaminów. Motywowanie do nauki, wspieranie, chwalenie za starania, podkreślanie tego co robią dobrze, budowanie pewności siebie, rozbudzanie ambicji, wywoływanie uśmiechów.

Brak daty rozpoczęcia
-
Miś pod Szpitalną Choinkę

Loteria Fantowa podczas Pink Party